Прийоми впровадження нових будівельних матеріалів в художньому проектуванні

Ескіз

Дата

2019

Автори

Праслова, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

розглядається матеріал як засіб художнього проектування. До засобів проектування відносяться матеріал, форма, колір та світло. Для засобів художнього проектування важливим акцентом є розкриття закономірностей зорових ілюзій, сили тяжіння в пластичних комбінаціях, тактильного пізнання матеріалів. Це загострює відчуття матеріалів та привертає увагу до об’єктів, що поєднують властивості ремісничого мистецтва і розвиток новітніх технологій в області формотворення. Наголос ставиться на отриманні відчуттів та емоційному сприйнятті об’єктів [5, 6, 7]. Розглянуто п’ять прийомів впровадження матеріалів в художнє проектування. Наведено приклади.

Опис

Ключові слова

каф. дизайну архітектурного середовища, художнє проектування, містифікація, ресайклінг, дематеріалізація

Бібліографічний опис

Праслова В. О. Прийоми впровадження нових будівельних матеріалів в художньому проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 393 - 402. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset