Прийоми впровадження нових будівельних матеріалів в художньому проектуванні

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
розглядається матеріал як засіб художнього проектування. До засобів проектування відносяться матеріал, форма, колір та світло. Для засобів художнього проектування важливим акцентом є розкриття закономірностей зорових ілюзій, сили тяжіння в пластичних комбінаціях, тактильного пізнання матеріалів. Це загострює відчуття матеріалів та привертає увагу до об’єктів, що поєднують властивості ремісничого мистецтва і розвиток новітніх технологій в області формотворення. Наголос ставиться на отриманні відчуттів та емоційному сприйнятті об’єктів [5, 6, 7]. Розглянуто п’ять прийомів впровадження матеріалів в художнє проектування. Наведено приклади.
Опис
Ключові слова
каф. дизайну архітектурного середовища, художнє проектування, містифікація, ресайклінг, дематеріалізація
Бібліографічний опис
Праслова В. О. Прийоми впровадження нових будівельних матеріалів в художньому проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 393 - 402. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання