Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Ескіз

Дата

2022

Автори

Кириченко, М. А.
Чепурна, Н. В.
Барановська, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять завдання і рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та приклади її розрахунку. Призначені для студентів спеціальностей 144 «Теплоенергетика», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

джерела енергії, нетрадиційні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, кафедра теплотехніки

Бібліографічний опис

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи : для студентів спеціальностей 144 «Теплоенергетика», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; уклад. : М. А. Кириченко, Н. В. Чепурна, С. В. Барановська. – Київ : КНУБА, 2022. – 24 с. - Бібліогр. : с. 20.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset