Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного предметно-прострового середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Пилипчук, О. Д.
Кривенко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджуються можливості сучасних напрямків образотворчого мистецтва з використанням їх як засобів у проектно-дизайнерській практиці. Проаналізована утилітарна функція образотворчого мистецтва, що розрахована на організацію естетичного предметно-просторового середовища. Враховано сучасні можливості створення комфортних умов існування людини у просторі. Увагу приділено новітнім напрямкам та течіям у візуальному мистецтві, які пов’язані з новими інноваційними можливостями сучасних технологій. Визначені та запропоновані основні засоби образотворчого мистецтва, які засновані на нових методах і прийомах сучасного візуального мистецтва, а саме: протиріччя форми і змісту, асоціативні, формотворчі можливості.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну, кафедра архітектурних конструкцій, сучасні напрямки образотворчого мистецтва, засоби візуального мистецтва, предметно-просторове середовище, естетика простору, комфортні умови існування, modern trends of fine art, modern trends of fine arts, visual art means, subject-spatial environment, space aesthetics, comfortable living conditions
Бібліографічний опис
Пилипчук О. Д. Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного предметно-прострового середовища / О. Д. Пилипчук, О. В. Кривенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 317 - 327. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання