Дослідження структури програмного забезбечення макроконвеєра САПР ГСРП будівельних машин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Горда, Дмитро Олегович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Тривалість життєвого циклу сучасних інформаційних систем становить близько 10 років тому, що рівень технології аналізу й проектування САПР ГСРП не відповідає постійно зростаючій складності створюваних систем. Актуалізація САПР ГСРП здійснюється шляхом реалізації концепції CALS (ISO 10303) – неперервній інформаційній підтримки життєвого циклу продукту, що забезпечує економію часу й засобів при одночасному підвищенні якості модернізацій і проектування. Модель життєвого циклу для САПР ГСРП є спіральною моделлю, клас яких орієнтований саме на інформаційні системи, особливо на програмні продукти й на роботу з користувачами, у рамках якого розроблювальна інформаційна система представляється як така, що постійно корегується під час розробки й експлуатації. Макроконвеєр завдань САПР ГСРП на основі порівняльного теоретично-експериментального аналізу працездатності множини методів структурної й параметричної оптимізації здійснює вибір ефективних, досить просто реалізованих алгоритмів, призначених для вирішення практичних завдань у рамках САПР ГСРП. Виходячи із зазначеного, задача дослідження структури програмного забезпечення макроконвеєру як елемента САПР ГСРП є актуальною.
Опис
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, програмне забезпечення, макроконвеєр, будівельні машини, життєвий цикл, інформаційна система
Бібліографічний опис
Горда Д. О. Дослідження структури програмного забезбечення макроконвеєра САПР ГСРП будівельних машин / Д. О. Горда // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 88 - 91. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання