Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу мультипараметричного управління портфелем інвестиційних проектівметалургійної галузі на основі використання системного підходу, теорії можливостей, теорії гармонізації.Проведено дослідження мультипараметричної моделі гармонізації портфеля проектів, що дають максимальну корисність портфеля. Побудована модель гармонізації для управління стохастичними мережними проектами, мета якої - оптимальний перерозподіл бюджету між проектами портфеля. Запропоновано поетапний метод для контролю PERT-COST мережевих проектів портфеля за допомогою гармонізації. Розглянуто оцінювання ефективності портфеля інвестиційних проектів за допомогою коефіцієнтів Шарпа і Трейнора.
Опис
Ключові слова
мультипараметричне управління проектами, модель гармонізації, корисність проекту, ризики проекту, ефективний портфель проектів
Бібліографічний опис
Гайдукова Н. В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 18 с. - Бібліогр. : с. 17 - 18
Зібрання