Характеристика условий для создания агробиотехнопарка на базе вуза в Крыму

Ескіз

Дата

2013

Автори

Нагаева, З. С.
Третьякова, Т. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті економічний та науковий потенціал агропромислового сектору Криму. Виявлено найбільш успішний для створювання технопарку в умовах півострова тип технопарка. Запропоновано і обгрунтовано використати базу ВУЗа даного профілю при створюванні технопарка у АРК.

Опис

Ключові слова

стратегічні пріоритети, агропромисловий комплекс, університетський тип технопарку, інформаційний обмін, науковий потенціал

Бібліографічний опис

Нагаева З. С. Характеристика условий для создания агробиотехнопарка на базе вуза в Крыму / З. С. Нагаева, Т. С. Третьякова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 253 - 260. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset