«Цегляний стиль» в архітектурі університетських будівель України у другій половині XIX cт.

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проаналізовано розвиток «цегляного стилю» в архітектурі університетських будівель Україні як окремий напрямок еклектики 30х– 90х рр. XIX ст. На прикладі двох архітектурних ансамблів виявлено спільні формотворчі тенденції, економічні та соціокультурні образотворчі чинники та характерні регіональні особливості.
Опис
Ключові слова
еклектика, університетські будівлі, цегляний стиль, неоромантизм, неоготика
Бібліографічний опис
Сухарквський К. В. «Цегляний стиль» в архітектурі університетських будівель України у другій половині XIX cт. / К. В. Сухаревський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 115-119. - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання