О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Поляков, В. Л.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено критеріальні рівняння для розрахунку технологічних часів при плоскорадіальному фільтруванні суспензії. Виконано теоретичний аналіз залежності відносної тривалості фільтроцикла від внутрішнього і зовнішнього радіусів циліндричного шару завантаження при його необмеженому і фіксованому об’ємі. Показано можливість інтенсифікації фільтрування шляхом вибору раціональної геометрії завантаження. Представлены критериальные уравнения для расчета технологических времен при плоскорадиальном фильтровании суспензии. Выполнен теоретический анализ зависимости относительной длительности фильтроцикла от внутреннего и внешнего радиусов цилиндрического слоя загрузки при ее неограниченном и фиксированном объеме. Показана возможность интенсификации фильтрования путем выбора рациональной геометрии загрузки. Criteria equations have been presented to calculate technological times at axial suspension filtration. A theoretical analysis has been performed of the dependence between relative continuous filter operation time and internal, external radiuses of cylindrical medium layer. Possibility has been shown to improve essentially filtration process due to rational choice of filter medium geometry.
Опис
Ключові слова
плоскорадіальне фільтрування, суспензія, шар завантаження, технологічний час, тривалість фільтроциклу, плоскорадиальное фильтрование, суспензия, слой загрузки, технологическое время, длительность фильтроцикла, axial deep-bed filtration, suspension, filter medium, technological time, filter time run
Бібліографічний опис
Поляков В. Л. О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 115 - 125. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання