Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Третяк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті продовжується розгляд питань систематизації складових та побудови нормативної бази проектування пенітенціарних комплексів різних типів і видів. Система нормування виправного середовища на рівні функціонально-планувальної організації ділянки, будівель, споруд і приміщень є досить розробленою і може забезпечити процес проектування пенітенціарних комплексів в Україні.

Опис

Ключові слова

пенітенціарний комплекс, нормативна база, проектування виправних закладів, пенитенциарный комплекс, нормативная база, проектирование исправительных учреждений, the penitentiary complex, regulatory framework, the design of correctional institutions, кафедра рисунку і живопису

Бібліографічний опис

Третяк Ю. В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів / Ю. В. Третяк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 464 - 473. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset