Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті продовжується розгляд питань систематизації складових та побудови нормативної бази проектування пенітенціарних комплексів різних типів і видів. Система нормування виправного середовища на рівні функціонально-планувальної організації ділянки, будівель, споруд і приміщень є досить розробленою і може забезпечити процес проектування пенітенціарних комплексів в Україні.
Опис
Ключові слова
пенітенціарний комплекс, нормативна база, проектування виправних закладів, пенитенциарный комплекс, нормативная база, проектирование исправительных учреждений, the penitentiary complex, regulatory framework, the design of correctional institutions, кафедра рисунку і живопису
Бібліографічний опис
Третяк Ю. В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів / Ю. В. Третяк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 464 - 473. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання