Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного півпростору з урахуванням геометричної і фізичної не лінійності

Ескіз

Дата

2004

Автори

Цихановський, В. К.
Прусов, Д. Е.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В останній час у зв’язку з розробкою загальних алгоритмів розв’язання задач теорії пружності, пластичності і повзучості та ефективних чисельних методів їх комп’ютерної реалізації, перспектива визначення напружено-деформованого стану (НДС) в неоднорідних та анізотропних матеріальних середовищах була значно розширена. Однак великі труднощі і досі викликає практичне застосування тих чи інших математичних моделей та методів щодо розрахунку реальних об’єктів. Розв’язання задач визначення НДС з позицій механіки деформівного твердого тіла та побудови розрахункових областей, від теорії побудови універсальних розрахункових моделей для ґрунтових масивів та елементів конструкцій і до алгоритмів та програм їх чисельної реалізації, є надзвичайно актуальною задачею.

Опис

Ключові слова

метод скінчених елементів, напружено-деформований стан, лесові ґрунти, пружний півпростор

Бібліографічний опис

Цихановський В. К. Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного півпростору з урахуванням геометричної і фізичної не лінійності / В. К. Цихановський, Д. Е. Прусов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 87 – 95. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset