Варіантне геометричне моделювання технічних об'єктів методом поліпараметризації

Ескіз

Дата

2016

Автори

Вірченко, Галина Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню важливої науково- прикладної задачі підвищення ефективності варіантного комп’ютерного формоутворення різноманітних технічних об'єктів шляхом напрацювання нових прийомів та алгоритмів геометричного моделювання. У виконаному дослідженні на основі проведеного аналізу літературних джерел визначено перспективні напрямки подальшого розвитку автоматизованого формоутворення промислової продукції. Розроблено новий метод геометричних побудов, що отримав назву «метод поліпараметризації», сутність якого полягає в застосуванні до областей параметричного визначення таких фігур як лінії, поверхні, тіла структурно-параметричного та комбінаторно-варіаційного підходів . У дисертації викладено основні теоретичні положення цього методу, напрацьовано відповідні прийоми й алгоритми варіантного формоутворення, здійснено їх комп’ютерну програмну реалізацію, побудовано відповідні геометричні моделі, проведено їх тестування. Отримані наукові результати впроваджено у виробничу практику та навчальний процес Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Окреслено перспективи подальшого розвитку запропонованого методу варіантного моделювання, який сприяє підвищенню продуктивності автоматизованого проектування технічних об’єктів та покращенню їх якості.

Опис

Ключові слова

автоматизоване проектування, варіантне геометричне моделювання, комбінаторно-варіаційний підхід, метод поліпараметризації, структурно-параметричне формоутворення, технічні об’єкти

Бібліографічний опис

Вірченко Г. І. Варіантне геометричне моделювання технічних об'єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2016. - 24 c. - Бібліогр. : с. 20 - 21

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset