Механізм візуального формотворення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Кузьмич, В. І.
Петровська, Ю. Р.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дослідження приурочене процесу візуального аналізу формотворення, що базується на структурі та будові зорового апарату людини. Здатність очного дна розприділяти енергію навколишнього середовища в конкретному порядку та послідовності створюючи певні сигнали, що трансформуються в певний візуальний ряд психологічно асоційований в конкретні враження. В результаті набутого досвіду ці сигнали асоціюються в певні образи та форми створюючи психофізичну чи психологічну якість. Об’ємно кулеподібна будова очного яблука дозволяє тільки в конкретному порядку роз приділяти квантово- ф отонні сигнали на площині очного дна. В результаті еволюційного процесу візуального сприйняття механізм формотворення отримав певну систему, яка збагатилася науково набутим досвідом. Наука розширюючись та вдосконалюючись отримала нові можливості візуального аналізу та подачі. Візуалізація найдосконаліший механізм наукового прогресу.
Опис
Ключові слова
вільне формоутворення, адаптоване формоутворення, форми строгої геометрії, формотворчий аналіз, контур форми, процес формотворення, адаптація форми, точкові подразнення, множина точок, підпорядковування форми закономірностям гравітації, графічні подразнення, гармонійне формотворення, свободное формообразование, адаптированное формообразование, формы строгой геометрии, формотворческий анализ, контур формы, процесс формообразования, адаптация формы, точечные раздражение, множество точек, подчинения формы закономерностям гравитации, графические раздражение, гармоничное формообразования, free form formation, adapted shaping, forms of strict geometry, form-forming analysis, shape contour, process of formation of forms, adaptation of form, point irritation, set of points, subordination of form to the laws of gravitation, graphic irritation, harmonic form formation
Бібліографічний опис
Кузьмич В. І Механізм візуального формотворення / В. І Кузьмич, Ю. Р. Петровська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 274-285. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання