Строение архитектурного языка

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню композиційного мови архітектури. Висунуто гіпотезу про те, що архітектурний мова володіє власною семантичної, морфологічної та синтаксичної структурами. Запропоновано теоретичну модель будови мови архітектури.
Опис
Ключові слова
мова архітектури, семантика, морфологія, синтактика архітектурної мови, композиційне мислення
Бібліографічний опис
Ремизова Е. И. Строение архитектурного языка / Е. И. Ремизова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 62 - 72. - Бібліогр : 17 назв.
Зібрання