Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається проблема синтезу мистецтв та взаємодія архітектури із основними видами мистецтва: скульптурою, живописом та графікою. Прослідковуються та аналізуються прямі зв’язки цих пластичних мистецтв, які утворюють різноманітні архітектурно-пластичні композиції. З’ясована актуальність впровадження синтезу мистецтв (архітектури, скульптури, живопису), застосування комплексного проектування, враховуючи властивості усіх предметних та художніх елементів, які наповнюють архітектурне середовище.
Опис
Ключові слова
архітектура, скульптура, живопис, суперграфіка, синтез мистецтв, композиція, кафедра рисунку і живопису
Бібліографічний опис
Полубок А. П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв / А. П. Полубок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 189 - 194. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання