Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова

Ескіз

Дата

2014

Автори

Завальний, О. В.
Линник, І. Е.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

проаналізовано результати дослідження магістральної вуличнодорожньої мережі міста Харкова, що дозволило виявити закономірності її розвитку. Це дозволить у подальшому більш вірогідно вирішувати завдання, пов'язані з проектуванням транспортних схем міста Харкова, використовувати отримані дані для наукових розробок в області транспортних систем міст

Опис

Ключові слова

магістральна вулично-дорожня мережа, щільність, площа міста.

Бібліографічний опис

Завальний О. В. Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова / О. В. Завальний, І. Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 241 - 246. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset