Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті викладено методику оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів, основану на методі факторного аналізу – найоптимальнішого для вивчення взаємозв’язків між значеннями певних змінних показників визначених факторів.
Опис
Ключові слова
методика, містобудівні та культурологічні фактори, туристичне використання, замкові комплекси
Бібліографічний опис
Полутренко У. Б. Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів / У. Б. Полутренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43(2). - С. 172-179. - Бібліогр : 14 назв.
Зібрання