Управління підприємством: засади та окремі функції в сучасних умовах

Анотація
У монографії висвітлено основні засади та деякі функціональні особливості управління підприємством. Особлива увага приділяється формуванню та оцінці інноваційних стратегій. Окремим блоком розглядаються основні методичні підходи щодо підготовки кваліфікованого персоналу в умовах функціонування технологічних парків України, висвітлюються нормативні пропозиції з цих питань. Розраховано на наукових працівників, керівників, державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке коло читачів.
Опис
Ключові слова
управління підприємством, стратегії інноваційні, підготовка персоналу, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Управління підприємством : Засади та окремі функції в сучасних умовах : монографія/ С. В. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова, [ та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. - Київ, 2019. - 388 с. - Бібліогр. : с. 270 - 276.