Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Левківський, Д. В.
Янсонс, М. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній роботі досліджено напружено деформований стан товстої квадратної пластини. Зниження вимірності вихідних рівнянь теорії пружності виконується по двох просторових координатах за допомогою проекційного методу Бубнова-Петрова. У результаті утворюється замкнута система редукованих диференціальних рівнянь першого порядку, яка разом з граничними умовами, розв’язується методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова. Отримані результати були порівняні з відомими розв’язками. Акцент у роботі ставиться на обробку результатів.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, модифікований метод прямих, проекційний метод, метод дискретної ортогоналізації, базисні функції, модифицированный метод прямых, проекционный метод, метод дискретной ортогонализации, базисные функции, modified method of lines, projection method, discrete orthogonalization, basic functions
Бібліографічний опис
Левківськийц Д. В. Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих / Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, Вип. 63. - С. 247-250. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання