Підвищення ефективності систем комбінованого опалення приміщень тваринницьких комплексів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Дзерин, Олександра Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація розглядає вирішення актуальної проблеми енергоефективного теплозабезпечення свинокомплексів із цехами поросят і свиноматки шляхом застосування комбінованих систем опалення, що грунтуються на локальному нагріванні місць перебування тварин. На підставі проведеного аналізу обґрунтована доцільність використання комбінованих систем опалення. Розроблена фізична модель дала змогу здійснити комплекс експериментальних досліджень щодо визначення температурного режиму у цеху поросят і свиноматки, встановлено закономірності впливу окремих опалювальних елементів на тепловий стан характерних зон. На основі результатів проведених досліджень запропоновані рекомендації щодо вибору енергоефективних теплотехнічних параметрів опалювальних пристроїв. Здійснена оцінка впливу основних факторів і вихідних характеристик, що входять в отримані рівняння і розрахункові залежності. Розроблено методику інженерного розрахунку температурного режиму зон перебування поросят і свиноматки під час застосування локальних джерел теплоти: інфрачервоного нагрівача, нагрівального килимка і опалювальної панелі, що дає змогу застосовувати енергоефективні системи опалення для забезпечення нормативних температурних режимів у цехах поросят і свиноматки. Здійснено економічне обґрунтування застосування розробленої комбінованої системи опалення для свинокомплексів із цехами поросят і свиноматки, проведено їх зіставлення із традиційною повітряною системою теплозабезпечення і вказано переваги розробленої системи. Результати проведених досліджень впроваджено на підприємстві «Г аличина - Захід», с. Кавське, Львівської обл. та у фермерському господарстві «Надія», с. Лисятичі, Львівської обл.

Опис

Ключові слова

система комбінованого опалення, локальне нагрівання, температурний режим, цех поросят і свиноматки

Бібліографічний опис

Дзерин О. І. Підвищення ефективності систем комбінованого опалення приміщень тваринницьких комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Дзерин Олександра Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури .- Київ, 2015. - 20 с. - (іл.). - Бібліогр. : с. 17 - 18

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset