Нарисна геометрія : навч. посібник

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Ковальов, Сергій Миколайович
Ботвіновська, Світлана Іванівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Книга ІІ навчального посібника містить теоретичні положення із спеціальних розділів курсу нарисної геометрії: аксонометричні проекції, перспективні проекції та проекції з числовими позначками. Наведено проклади застосування аксонометричних зображень та тіней в аксонометрії, наближені до задач архітектурної практики (розділи 9,10). Розділи 11-15 присвячено поширеним в архітектурній практиці способам побудов перспективних зображень та тіней в перспективі. В розділі 12 (метричні задачі в перспективі) підсилено наочність викладання матеріалу у порівнянні з іншими підручниками, оскільки досвід кафедри нарисної геометрії показав, що цей матеріал викликає певні труднощі у сприйнятті студентами. В частині 4»Проекції з числовими позначками» основні правила виконання креслень для наочності посилені відповідними розрізами. Призначено для студентів архітектурного факультету.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, геометрія наросна, аксонометрія, перспектива, пропорції з числовими позначками
Бібліографічний опис
Нарисна геометрія : навч. посібник для студ. архіт. фак-ту: у 2 ч. Ч. 2 : Аксонометрія, перспектива, проекції з числовими позначками / С. М. Ковальов [та ін.] ; за ред С. М. Ковальова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2018. – 145 с. : іл. – Бібліогр. : с. 144.