Інформаційні системи маркетингу: методичні вказівки до самостійної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Дименко, Руслан Анатолійович
Марченко, Світлана Миколаївна
Романенко, Олеся Валеріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять методичні рекомендації до підготовки тем та завдань, матеріали для самостійного виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи маркетингу». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, маркетинг, інформаційні системи
Бібліографічний опис
Інформаційні системи маркетингу : методичні вказівки до самостійної роботи : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Р. А. Дименко, С. М. Марченко, О. В. Романенко. – Київ : КНУБА, 2023. – 20 с. : іл. - Бібліогр. : с. 16.