Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону

Ескіз

Дата

2017

Автори

Клапченко, Василь Іванович
Краснянський, Григорій Юхимович
Азнаурян, Ірина Олександрівна
Кузнецова, Ірина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНІБВ

Анотація

Використання промислових відходів у будівельній індустрії є перспективним напрямом зниження собівартості продукції і зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище. За результатами будівельно-технічних (досліджувались міцність при стисканні і вигині, водопоглинання, водостійкість і морозостійкість) і санітарно-хімічних (досліджувались елементний склад і рівні міграції значущих в гігієнічному відношенні металевих катіонів у водне середовище і середовище, що імітує кислотні дощі) випробувань зразків бетону, що містять осади гальваностоків металургійного виробництва, показано можливість використання осадів в якості добавок в бетон в кількості 1…2 %. Обґрунтовано рекомендації щодо використання бетонної суміші з добавками осаду для виготовлення залізобетонних плит для покриттів міських доріг

Опис

Ключові слова

осад стічних вод, утилізація, бетонні вироби, будівельно-технічні дослідження, санітарно-хімічні дослідження, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Нові технології в будівництві : наук.-техн. журн / Наук.-дослід. ін-т буд. виробн. ; редкол.: О. М. Галінський [та ін.]. - Київ, 2017- Вип. 33. - С. 89-93. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset