Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Клапченко, Василь Іванович
Краснянський, Григорій Юхимович
Азнаурян, Ірина Олександрівна
Кузнецова, Ірина Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНІБВ
Анотація
Використання промислових відходів у будівельній індустрії є перспективним напрямом зниження собівартості продукції і зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище. За результатами будівельно-технічних (досліджувались міцність при стисканні і вигині, водопоглинання, водостійкість і морозостійкість) і санітарно-хімічних (досліджувались елементний склад і рівні міграції значущих в гігієнічному відношенні металевих катіонів у водне середовище і середовище, що імітує кислотні дощі) випробувань зразків бетону, що містять осади гальваностоків металургійного виробництва, показано можливість використання осадів в якості добавок в бетон в кількості 1…2 %. Обґрунтовано рекомендації щодо використання бетонної суміші з добавками осаду для виготовлення залізобетонних плит для покриттів міських доріг
Опис
Ключові слова
осад стічних вод, утилізація, бетонні вироби, будівельно-технічні дослідження, санітарно-хімічні дослідження, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Нові технології в будівництві : наук.-техн. журн / Наук.-дослід. ін-т буд. виробн. ; редкол.: О. М. Галінський [та ін.]. - Київ, 2017- Вип. 33. - С. 89-93. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання