Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат

Ескіз

Дата

2018

Автори

Левківський, Д. В.
Янсонс, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При зниженні вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності перевага надається чисельним методам. Головну позицію при цьому займає метод скінченних елементів, який поглинув у себе велику частину існуючих математичних методів та підходів до розрахунку просторових конструкцій. У даній роботі запропоновано новий підхід до розв’язання диференціальних рівнянь, побудований на методі прямих. Даний метод автори називають модифікованим методом ліній, оскільки класична різницева схема замінена проекційним методом Бубнова-Петрова. Метод застосований для об’єктів, які мають циліндричну форму. Показані варіанти розбиття об’єкта лініями.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, теорія пружності, метод прямих, проекційний метод, базисні функції, метод дискретної ортогоналізації, метод ліній, theory of elasticity, method of lines, projection method, basic function, method of discrete orthogonalization

Бібліографічний опис

Левківський Д. В. Особливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності в циліндричній системі координат / Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 674-680. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset