Архитектурно - пространственные особенности городской застройки эпохи модерна на примере центрального исторического ареала г. Харькова и тенденции ее сохранения

Ескіз

Дата

2014

Автори

Черкасова, Е. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Одним з чинників формування регіональних особливостей архітектури епохи модерну є чинник просторовості, обумовлений містобудівними особливостями міської забудови кінця XIX – початку ХХ ст., що історично склалася. У статті розглянуті особливості розміщення і морфологічні параметри пам'яток архітектури в стилі модерн - прибуткових і багатоквартирних житлових будинків, розташованих у межах центрального історичного ареалу Харкова. Архітектурно-просторові характеристики історичних будівель простежені на основі аналізу будівельного регламенту міської забудови початку ХХ ст.

Опис

Ключові слова

культурна спадщина, прибутковий будинок, регламент, адаптація, інтеграція спадщини

Бібліографічний опис

Черкасова Е. Т. Архитектурно - пространственные особенности городской застройки эпохи модерна на примере центрального исторического ареала г. Харькова и тенденции ее сохранения / Е. Т. Черкасова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 118-127. - Бібліогр : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset