Інтеграція структурно-аналітичного та сценарного підходів при розробці стратегії безпеко-орієнтовного управління підприємством

Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, управління підприємством, інтеграція, розробка стратегії безпеко-орієнтовного управління підприємством
Бібліографічний опис
Якимчук І. М. Інтеграція структурно-аналітичного та сценарного підходів при розробці стратегії безпеко-орієнтовного управління підприємством / І. М. Якимчук, О. Е. Демочані, В. В. Коваль // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. ІV Всеукр. круглого столу з міжнар. участю, 17 листопада 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2022. – С. 313 – 315. – (До 75-річчя з дня створення ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)). - Бібліогр. : 3 назви.