Вібров’язкість бетонної суміші у процесі формування підлог поверхневими вібропристроями

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проблемою встановлення зв'язку між режимами вібрування та в'язкістю бетонної суміші (зокрема, й у процесі влаштування підлог) займались автори робіт. У НДІЗБ розроблена теорія механізму в'язкості бетонної суміші. У основу цієї теорії покладена аналогія між зниженням в'язкості рідини за рахунок теплового розширення та в'язкості бетонної суміші за рахунок її розширення у результаті коливань складових часточок. Розгляд цих робіт, а також більш пізніх, показує, що залежності в'язкості від режимів вібрування практично можна звести до двох видів .
Опис
Ключові слова
вібров’язкість, суміш бетонна, вібропристрої поверхневі
Бібліографічний опис
Меграбян Х. А. Вібров’язкість бетонної суміші у процесі формування підлог поверхневими вібропристроями / Х. А. Меграбян // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2002. - Вип. 12. - С. 20-22. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання