Міжнародний маркетинг

Ескіз

Дата

2023

Автори

Марченко, Світлана Миколаївна
Алавердян, Людмила Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вимоги та характеристику основних етапів виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг», вимоги до її змісту, перелік орієнтовних тем курсових робіт та зразки змісту. Наведено критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

маркетинг міжнародний, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Міжнародний маркетинг : методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : С. М. Марченко, Л. М. Алавердян. – Київ : КНУБА, 2023. – 36 с. - Бібліогр. : с. 25-29.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset