Правила виконання архітектурно-будівельних креслень (план, розріз, фасад) : методичні вказівки до виконання курсових робіт

Ескіз

Дата

2024

Автори

Іванченко, Олена Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вимоги і рекомендації, щодо оформлення архітектурних креслень, послідовність їх виконання під час роботи над курсовими проєктами з архітектурного проєктування студентами другого курсу в 3-му та 4-му семестрах. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, креслення архітектурно-будівельні, архітектурне проектування

Бібліографічний опис

Правила виконання архітектурно-будівельних креслень (план, розріз, фасад) : методичні вказівки до виконання курсових робіт з архітектурного проєктування : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. В. Іванченко. – Київ : КНУБА, 2024. – 28 с. : іл.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset