Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищіІ

Ескіз

Дата

2018

Автори

Єгорченкова, Наталія Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему створення методології управління проектами в динамічному цифровому середовищі, яка розділяє сфери діяльності на креативні, що залишаться у людини, та типові, які передані комп’ютеру. Виходячи з аналізу існуючих підходів та способів управління проектами було показано, що майбутнє проектного менеджменту пов’язане з цифровим середовищем. Запропоновані концептуальні засади методології управління проектами в динамічному цифровому середовищі, в основі яких лежить модель ATOMM (система областей знань, технології, організації, моделей та методів). Представлені цілі, принципи, інструменти та понятійний апарат методології. Розширено понятійний базис методології управління проектами за рахунок введення нових дефініцій, що формалізують цифровий проектний менеджмент. Визначена сфера застосування інструментів та механізмів цифрового управління проектами. Запропоновані моделі цифрового управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів. Розроблено методи вибору моделі управління проектом під конкретні умови його реалізації, а також розроблені методи розрахунку її параметрів. Сформовані методологічні засади цифрового управління проектами. Створено та перевірено на практиці методологію управління проектами в динамічному цифровому середовищі.

Опис

Ключові слова

цифровий проектний менеджмент, цифровий менеджер проектів, інформаційний ресурс, проект створення та надання інформаційних ресурсів, цифрове середовище, кафедра управління проектами, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Єгорченкова Наталія Юріївна. Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Єгорченкова Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 39 с. - б. ц.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset