Вимушені коливання баштової градирні АЕС під дією вітрового навантаження

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дана робота спрямована на залучення до області ефективного застосування методу масивних, тонкостінних і комбінованих призматичних тіл та тіл обертання із змінними по всіх координатах фізико-механічними характеристиками, розвиток методу на просторові задачі коливань зазначеного класу об'єктів.
Опис
Ключові слова
напіваналітичний метод скінчених елементів, рівняння Гамільтона, напружено-деформований стан, тензор деформацій, кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Вимушені коливання баштової градирні АЕС під дією вітрового навантаження / Н. А. Сніжко, І. І. Солодей, О. С. Овсянніков, Ю. В. Шевченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 92 – 103. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання