Семантичні архітектурні стереотипи громадського публічного простору міста

Ескіз

Дата

2022

Автори

Головатюк, А. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». – Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, Київ, 2022. У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, виявлено проблему, оцінено стан наукових і практичних опрацювань; показано зв’язок роботи з науковими програмами; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, межі та методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, представлено апробацію результатів дослідження, особистий внесок здобувача, публікації, структуру і обсяг роботи. У першому розділі «Сучасний стан теорії та практики формування громадського публічного простору міста» розкрито дефініції понять «громадський публічний простір міста», його «семантичні архітектурні стереотипи» і «об’єкти-меми» та показано їх взаємозв’язок; проаналізовано історію формування і розвитку громадських публічних просторів міст; теоретичний і практичний досвід їх сучасної організації. У другому розділі «Методичні засади організації громадського публічного простору міста, що позитивно впливає на відчуття людини. Об’єкти-меми» представлена загальна методика дослідження; визначено фактори, що впливають на формування громадського публічного простору міста; виділено етапи «мемізації» об’єктів та визначальні характеристики об’єктів-мемів;здійснено їх класифікацію. У третьому розділі «Соціологічний міжнародний відео-експеримент «Архітектура та щастя» про сприйняття різними людьми громадського публічного простору міста» визначено цілі, завдання, формат та питання експерименту; показано етапи його проведення, помилки; зроблено аналіз і синтез отриманих даних; наведено результати і висновки. У четвертому розділі «Принципи, прийоми і рекомендації архітектурнофункціональної організації громадських публічних просторів міст і розміщення об’єктів-мемів в них» сформульовано принципи архітектурно-функціональної організації громадських публічних просторів міст, загальні і спеціальні принципи розміщення об’єктівмемів в них, визначено прийоми та надано рекомендації, що їх розкривають; запропоновані концептуальні рішення громадських публічних просторів. Запропоновані теоретичні положення були апробовані при розробці концептуальних проектів громадських публічних просторів міст різних країн: «Скверу ім. Василя Сліпака на Андріївському узвозі» в Києві; «Громадського простору по вулиці Братиславській» в Києві; «Громадського публічного простору житлового району «Красный Двор» в Бресті (Білорусь); «Ревіталізації скверу в районі Гран-Сан-Блас» в Мадриді (Іспанія); «Нового публічного простоpу «Tottenhaim Pavilion» в районі Херінгей» в Лондоні (Великобританія) та «Нового енергоефективного публічного простоpу «Return to the Source» в Масдарі (ОАЕ). Також підтвердженням актуальності висунутих теоретичних припущень не тільки для відкритих, а й для закритих громадських просторів став проект «Soaring Arch – Ширяюче склепіння» – адаптація під інклюзивний громадський простір приміщень Мистецького Арсеналу по вулиці Лаврська, 10-12 у Києві», що отримав нагороду НСАУ у 2018 році.

Опис

Ключові слова

громадський публічний простір міста, семантичні архітектурні стереотипи, об’єкти-меми

Бібліографічний опис

Головатюк А. К. Семантичні архітектурні стереотипи громадського публічного простору міста : анотація. дис. ... д-ра філософії : 191; 19 / Головатюк Аліна Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва. - Київ : КНУБА, 2022. - С. 1-17. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced