Регресійні моделі розподілу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Волошкіна, О.С.
Кривомаз, Т.І.
Максименко, Д.В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Вирішення проблеми забруднення важкими металами навколишнього середовища є одним з важливих завдань екобезпеки. Живі організми відіграють ключову роль в перерозподілі металів, виступаючи як в ролі своєрідних геохімічних бар’єрів, так і в якості біоконцентраторів хімічних елементів. Зокрема міксоміцети (Myxomycetes), завдяки тісному зв’язку з ґрунтом, рослинними залишками та обмеженій території переміщення, відображають фактичний рівень локального забруднення екосистем і можуть виступати у ролі біоіндикаторів важких металів.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, міксоміцети, регресійна модель
Бібліографічний опис
Волошкіна О.С. Регресійні моделі розподілу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища / О. С. Волошкіна, Т. І. Кривомаз, Д. В. Максименко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації», 22-25 березня, 2017 / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. - 2017. - С. 89-90. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання