Регресійні моделі розподілу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища

Анотація
Вирішення проблеми забруднення важкими металами навколишнього середовища є одним з важливих завдань екобезпеки. Живі організми відіграють ключову роль в перерозподілі металів, виступаючи як в ролі своєрідних геохімічних бар’єрів, так і в якості біоконцентраторів хімічних елементів. Зокрема міксоміцети (Myxomycetes), завдяки тісному зв’язку з ґрунтом, рослинними залишками та обмеженій території переміщення, відображають фактичний рівень локального забруднення екосистем і можуть виступати у ролі біоіндикаторів важких металів.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, міксоміцети, регресійна модель
Бібліографічний опис
Волошкіна О.С. Регресійні моделі розподілу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища / О. С. Волошкіна, Т. І. Кривомаз, Д. В. Максименко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації», 22-25 березня, 2017 / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. - 2017. - С. 89-90. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання