Розрахунок динамічних характеристик оболонки паливного резервуару

Ескіз

Дата

2010

Автори

Гайдайчук, В. В.
Киричук, О. А.
Кузько, О. В.
Палій, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведений аналіз впливу статичного тиску рідини на спектр власних частот резервуару для зберігання палива. На першому етапі обчислень в геометрично-нелінійній постановці розрахований напружено-деформований стан оболонки баку при різних рівнях наповненості паливом. Одержано п’ять нижчих власних частот та форм коливань порожнього бака паливного резервуару. Визначені власні частоти та форми коливань баку при різних рівнях наповненості його паливом.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки, паливний резервуар, оболонки, частоти власних коливань, екологічна безпека

Бібліографічний опис

Розрахунок динамічних характеристик оболонки паливного резервуару / В. В. Гайдайчук, О. А. Киричук, О. В. Кузько, О. М. Палій // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 16 – 21. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced