Методичні рекомендації до проведення практик

Ескіз

Дата

2021

Автори

Ляшенко, Алла Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні положення, мету, завдання, зміст та організацію Навчально-ознайомчої, Спортивно-педагогічної, Педагогічної та Виробничої (тренерської) практик. Надані перелік залікових документів до кожного виду практики, індивідуальні завдання, рекомендації до організації і проведення практик, критерії оцінювання, спеціальна література, інші інформаційні ресурси та ін. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

практики спорту, проведення, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до проведення практик : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр : / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач А. О. Ляшенко. - Київ : КНУБА : Талком, 2021. - 43 с. - Бібліогр. : 40 - 43.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset