Методичні рекомендації до проведення практик

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні положення, мету, завдання, зміст та організацію Навчально-ознайомчої, Спортивно-педагогічної, Педагогічної та Виробничої (тренерської) практик. Надані перелік залікових документів до кожного виду практики, індивідуальні завдання, рекомендації до організації і проведення практик, критерії оцінювання, спеціальна література, інші інформаційні ресурси та ін. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
практики спорту, проведення, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до проведення практик : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр : / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач А. О. Ляшенко. - Київ : КНУБА : Талком, 2021. - 43 с. - Бібліогр. : 40 - 43.