Еволюція функціонально-планувальних форм містоутворення (на прикладі поселень Закарпаття)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проводиться аналіз класичних гіпотез формування функціонально-планувальних форм поселень. Досліджені і пророблені основні вчення в галузі форм поселень, на основі яких досліджуються форми поселень Закарпаття у специфічних умовах.
Опис
Ключові слова
містоутворююча функція, форми, періоди, містоутворення
Бібліографічний опис
Голик Й. М. Еволюція функціонально-планувальних форм містоутворення (на прикладі поселень Закарпаття) / Й. М. Голик, Д. І. Кайнц // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 213-219. - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання