Еволюція функціонально-планувальних форм містоутворення (на прикладі поселень Закарпаття)

Ескіз

Дата

2015

Автори

Голик, Й. М.
Кайнц, Д. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проводиться аналіз класичних гіпотез формування функціонально-планувальних форм поселень. Досліджені і пророблені основні вчення в галузі форм поселень, на основі яких досліджуються форми поселень Закарпаття у специфічних умовах.

Опис

Ключові слова

містоутворююча функція, форми, періоди, містоутворення

Бібліографічний опис

Голик Й. М. Еволюція функціонально-планувальних форм містоутворення (на прикладі поселень Закарпаття) / Й. М. Голик, Д. І. Кайнц // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 213-219. - Бібліогр : 3 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset