Дослідження динаміки руху матеріалу в межовому шарі обертового барабана

Ескіз

Дата

2010

Автори

Назаренко Іван Іванович
Клименко Микола Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено рух будівельних сумішей в площині нормальної осі обертання барабана і встановлено, що загальний потік матеріалу в шарі, що скочується, можна розглядати як циркуляційний потік, подібний потоку в'язко-пластичних середовищ. Зв'язок дотичних напружень зі швидкістю скочування часток матеріалу по поверхні укосу можна описати рівнянням. Отримана залежність для визначення середньої швидкості скочування часток по поверхні укосу з урахуванням розподілу швидкостей по довжині поверхні і товщині шару, що скочується. Отримана залежність для визначення товщини шару, що скочується, на будь-якій ділянці потоку. Виведено залежність середньої швидкості руху сипучої маси вздовж осі обертового барабана, що зв'язує експлуатаційні параметри барабана з фізико-механічними властивостями оброблюваного будівельних сумішей.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, динаміка руху, межовий шар, обертовий барабан, будівельна суміш

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Дослідження динаміки руху матеріалу в межовому шарі обертового барабана / І. І. Назаренко, М. О. Клименко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 29 - 33. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset