Автоматизація оптимального проектування просторових систем споруд

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Баженов, В. А.
Слободян, Я. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
При автоматизованому проектуванні будівельних конструкцій ставиться задача одержати найбільш економічне розв’язання, що забезпечує зниження матеріалоємності споруди. Традиційно цю задачу намагаються вирішувати шляхом розгляду обмеженого числа різних варіантів конструктивних рішень, обраних на основі інтуїції ідосвіду. Однак, аналіз показує, що при цьому навіть, у найпростіших випадках для залізобетонних конструкцій типу балок і рамних каркасів перевищення витрат матеріалів складає в середньому 7-10%, а в окремих випадках до 15-20% у порівнянні з розв’язаннями, отриманими методами оптимального проектування.
Опис
Ключові слова
автоматизоване проектування, методи оптимізації, матеріалоємность, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Автоматизація оптимального проектування просторових систем споруд / В. А. Баженов, Я. О. Слободян // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 96 – 100. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання