Динамічний аналіз системи двох з’єднаних циліндричних оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для дослідження динаміки паливного резервуару ємністю 200 м3, який захищений зовнішньою циліндричною оболонкою і з’єднаний з нею сталевими трубами для закачування та відбору палива, за допомогою програмного комплексу NASTRAN побудована скінченноелементна модель конструкції у вигляді системи двох з’єднаних циліндричних оболонок. На основі методу Ланцоша виконано модальний аналіз системи. Виявлено вплив зовнішньої оболонки та елементів з’єднання на динамічну поведінку паливного резервуару
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, українська антарктична станція Академік Вернадський, програмний комплекс NASTRAN, паливний резервуар, циліндричні оболонки, модальний аналіз, метод Ланцоша
Бібліографічний опис
Киричук О. А Динамічний аналіз системи двох з’єднаних циліндричних оболонок / О. А. Киричук, О. В. Кузько, О. О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 40 - 46. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання