Використання концепції j–інтеграла для визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень для корпуса реактора ВВЕР-1000 при аварійному охолодженні

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для характерного режиму аварійного охолодження корпуса реактора ВВЕР-1000 проаналізовано результати визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень з використанням концепції J–інтеграла на сітках скінченних елементів різної густини.
Опис
Ключові слова
визначення величини коефіцієнта інтенсивності, використання концепції J–інтеграла
Бібліографічний опис
Кобельський С. В. Використання концепції j–інтеграла для визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень для корпуса реактора ВВЕР-1000 при аварійному охолодженні / С. В. Кобельський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 96 – 107. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання