Проектний підхід як інноваційний механізм розвитку системи водопостачання міста

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні аспекти використання проектного підходу, як одного з інновацій механізмів розвитку систем водопостачання міста. Охарактеризовано головні аргументи щодо використання проектного підходу для розвитку систем водопостачання міста. Побудовано модель життєвого циклу проекту розвитку систем водопостачання міста.
Опис
Ключові слова
процес, фази життєвого циклу, модель життєвого циклу, проектування, параметри моделі, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Міхайленко В. М. Проектний підхід як інноваційний механізм розвитку системи водопостачання міста / В. М. Міхайленко, О. Л. Соловей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 82-86. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання