Декоративні особливості феномену «води» для архітектурно-ландшафної практики сучасності: статика та динаміка рідини

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Cтаття спрямована на вивчення декоративних особливостей феномену «води» в залежності від фізичного стану в сучасній теорії містобудування та ландшафтної архітектури. Головна увага в статті приділена вивченню та аналізу водного компоненту для архітектурно - ландшафтної практики як рідини. На основі узагальнення наявного світового проектного досвіду виявлено різноманіття композиційних засобів та прийомів щодо використання декоративних особливостей води в рідкому стані для архітектурно-ландшафтної організації міських територій. Розглянуто статичні та динамічні форми водного компоненту
Опис
Ключові слова
кафедра ландшафтної архітектури, архітектурно-ландшафтна організація територій, прибережні та водні території, декоративні особливості феномену «води», фізичний стан води - рідина, динаміка, статика
Бібліографічний опис
Рубан Л. І. Декоративні особливості феномену «води» для архітектурно-ландшафної практики сучасності: статика та динаміка рідини / Л. І. Рубан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 343-354. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання