Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто ідею формотворення архітектурного образу, коли головним компонентом є система світло-колір (С+К). Ця гіпотеза підтверджується практичними доробками сучасних архітекторів, які ставили головним компонентом образу колір. В роботі пропонується розглядати такий головний компонент як взаємоузгоджену систему світла і кольору з урахуванням кількісних показників всіх складових станів і їх взаємовплив. Це дозволить формувати світло-кольоровий архітектурний образ цілеспрямовано і керовано.
Опис
Ключові слова
архітектурний образ, світло, колір, система, архитектурный образ, свет, цвет, система, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, architectural image, light, color, system
Бібліографічний опис
Кондрацька О. І. Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі / О. І. Кондрацька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 61 - 65. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання