Несуча спроможність паливного резервуара в системі з захисною ємністю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Киричук, О. А.
Лук'янченко, О. О.
Кулько, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено напружено-деформований стан та стійкість паливного резервуару ємністю 200 куб. м, в системі з захисною ємністю. За допомогою методу скінченних елементів побудована математична модель конструкції у вигляді системи двох з’єднаних циліндричних оболонок. Розв’язані задачі статики та стійкості системи при дії ваги палива різного об’єму. Виявлено вплив захисної ємності та елементів з’єднання на несучу спроможність паливного резервуару. Дана оцінка запасу міцності та стійкості системи.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичноої механіки, система з захисною ємністю, напружено-деформований стан паливного резервуару, стійкість паливного резервуару
Бібліографічний опис
Киричук О. А. Несуча спроможність паливного резервуара в системі з захисною ємністю / О. А. Киричук, О. О. Лук’яненко, О. В. Кулько // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 76 – 83. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання