Надземні пасажирські об’єкти як просторові орієнтири міста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Проляка, Т. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
в статті розглядаються особливості інтеграції утилітарних мережних об’єктів в якості візуальних орієнтирів міста (на прикладі пасажирських станцій міського наземного швидкісного рельсового транспорту). Визначається тип домінування пасажирських об’єктів в міському середовищі, ієрархія пасажирських об’єктів на рівні мережі та міста. Пропонується створювати художньо-просторові єдності на основі використання комунікаційних та структуруючих якостей мереж пасажирських об’єктів
Опис
Ключові слова
пасажирські об’єкти наземного швидкісного рельсового транспорту, домінанта, орієнтир,, структурно-просторова єдність міста
Бібліографічний опис
Проляка Т. О. Надземні пасажирські об’єкти як просторові орієнтири міста / Т. О. Проляка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 83 - 88. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання