Вплив технологій «зеленого будівництва» на оцінку виробничого ризику

Анотація
Оскільки ризик є кількісною характеристикою впливу небезпек, що формуються діяльністю людини, тобто кількістю смертельних випадків, захворюваністю, інвалідністю, що викликана дією на людину визначеної небезпеки тощо, то варто було б оцінити, як технології «зеленого будівництва» впливають на динаміку техногенних ризиків при будівництві та експлуатації будівель та споруд різного призначення.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, зелене будівництво, зелені технології, виробничий ризик
Бібліографічний опис
Вплив технологій «зеленого будівництва» на оцінку виробничого ризику / О. С. Волошкіна, О. М. Гунченко, Т. М. Ткаченко, А.О. Петрова // VIІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю : зб. тез. - Україна, Вінниця, 25–27 вересня, 2019 / Ін-т екол. безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ ; наук.-прогр. комітет : Грабко В. В. (голова) [та ін.]. - Вінниця, 2019. – С.21.
Зібрання