Концептуальні основи застосування нечітких мір як складових багатокритеріального аналізу у будівництві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Тугай, О. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонуються шляхи математичної формалізації теорії нечітких мір і нечітких критеріїв при багатокритеріальному аналізі мети, обмежень та рішень, що дозволяє ідентифікувати ризик організаційно-технологічного планування будівельного виробництва
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, основи застосування нечітких мір, багатокритеріальний аналіз у будівництві
Бібліографічний опис
Тугай О. А. Концептуальні основи застосування нечітких мір як складових багатокритеріального аналізу у будівництві / О. А. Тугай // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2006. - Вип. 19. - С. 79 - 83. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання