Аналіз світового та вітчизняного досвіду впровадження інтегрованого управління водними ресурсами

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Узагальнено досвід впровадження басейнового підходу до управління водними ресурсами провідними країнами світу та національний досвід, проаналізовано переваги та недоліки. Наголошується на необхідності внесення змін до національного законодавства відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС.
Опис
Ключові слова
інтегроване управління водними ресурсами, басейновий підхід, водна рамкова директива, интегрированное управление водными ресурсами, бассейновый подход, Водная рамочная директива, integrated water resources management, river basin approach, the Water Framework Directive
Бібліографічний опис
Безсонний В. П. Аналіз світового та вітчизняного досвіду впровадження інтегрованого управління водними ресурсами / В. П. Безсоний, О. В. Третяк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Я. Олійник. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 15-24. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання