Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто результати апробації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації для планування потоків транспортної мережі на різній за природними умовами та складністю місцевості в розрізі адміністративних районів Чернівецької області. Проведено оцінку часової та просторової складності означеного методу для розв’язання задач різної розмірності та перешкод в них. З’ясовано умови не виявлення населених пунктів та запропоновано комбіновані прийоми для одержання результату за будь-яких умов.
Опис
Ключові слова
ГІС, мультиагентна оптимізація, мурашиний метод, планування доріг, транспортні потоки, ГИС, мультиагентная оптимизация, муравьиный метод, планирование дорог, транспортные потоки, GIS, road planning, multiagent optimization, colony optimization, traffic flows
Бібліографічний опис
Гуцул Т. В. Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі / Т. В. Гуцул // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 689-705. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання