Особливості процесу наукових досліджень альтернативних джерел енергії з точки зору архітектора

Ескіз

Дата

2015

Автори

Селиванов, О. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто деякі особливості процесу наукових досліджень в галузі альтернативних джерел енергії з метою виявлення технічних вимог до архітектурно-планувальних рішень науководослідних закладів. Наведено визначні вибіркові приклади роботи вчених в цій галузі. Розглянуто науково-дослідні центри альтернативних джерел енергії, як об’єкти, що вимагають особливої уваги в типології будівель та споруд. Висунуто пропозиції щодо забезпечення необхідних умов дослідницького процесу, які впливають на специфіку архітектурно-планувальних рішень.

Опис

Ключові слова

архітектура будівель і споруд, науково-дослідний центр, альтернативні, нетрадиційні, відновлювані джерела енергії, технології енергозбереження, енергоефективність, сталий розвиток, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Бібліографічний опис

Селиванов О. І. Особливості процесу наукових досліджень альтернативних джерел енергії з точки зору архітектора / О. І. Селиванов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 289-295. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced