В’яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони: методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Ескіз

Дата

2024

Автори

Константиновський, Олександр Петрович
Руденко, Ігор Ігоревич

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить вказівки до ходу виконання контрольної роботи, список літератури. Призначено для здобувачів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів»

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, рентгенофазовий аналіз, диференціально-термічний аналіз

Бібліографічний опис

В’яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. П. Константиновський, І. І. Руденко. – Київ : КНУБА, 2024. – 40 с. - Бібліогр. : с. 8.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset